ЄРІНА Антоніна Михайлівна

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Навчальне видання
Зміст

Передмова
Розділ 1.Методологічні основи статистичного моделювання та прогнозування
1.1.Логіка прикладного статистичного моделювання 5
1.2.Сутність і види статистичних прогнозів 8
1.3.Метод експертних оцінок 12
1.4.Комп'ютерні технології статистичного моделювання 15
Завдання для самоконтролю 18

Розділ 2.Описування об'єкта моделювання 20
2.1.Формування інформаційної бази моделі 20
2.2.Розвідувальний аналіз даних 23
2.3.Багатовимірне ранжування 26
Завдання для самоконтролю 33

Розділ 3.Моделі класифікації 36
3.1.Однорідність і типологія 36
3.2.Кластерні процедури класифікації 42
3.3.Класифікація на основі дискримінантної функції 48
Завдання для самоконтролю 52

Розділ 4.Моделювання та прогнозування динаміки 56
4.1.Основні засади моделювання динаміки 56
4.2.Типи трендових моделей 62
4.3.Короткострокове прогнозування на основі ковзних середніх 66
4.4.Оцінювання сезонної компоненти 71
4.5.Модель ARIMA 75
4.6.Моделювання повних циклів 79
Завдання для самоконтролю 83

Розділ 5.Основи моделювання взаємозв'язків 86
5.1.Типи моделей взаємозв'язку 86
5.2.Багатофакторні індексні моделі 89
5.3.Класична регресія 93
5.4.Забезпечення адекватності регресійної моделі 101
Завдання для самоконтролю 104

Розділ 6.Розширена регресія 108
6.1.Регресія на змішаних факторних множинах 108
6.2.Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності 112
6.3.Регресія на групуваннях 116
6.4.Модель стандартизованих групувань 119
Завдання для самоконтролю 123

Розділ 7.Багатофакторне прогнозування 126
7.1.Особливості моделювання взаємозв'язаних динамічних рядів 126
7.2.Динамічна модель для сукупності об'єктів 130
7.3.Нелінійна регресія 133
Завдання для самоконтролю 136

Розділ 8.Моделювання причинних комплексів 140
8.1.Структура взаємозв'язків і структурна форма моделі 140
8.2.Рекурентна модель 144
Завдання для самоконтролю 146

Розділ 9.Модель головних компонент 149
9.1.Концепція методу головних компонент 149
9.2.Ідентифікація та вимірювання головних компонент 154
Завдання для самоконтролю 159

Література 161
Додатки 162


   Початок    Метод МГУА